18

Thợ mỏ Trực tuyến

416.04 TH/s

Pool Hashrate

63.96 PH/s

Mạng Hashrate

12 phút trước

cuối Khối

5436217

Khai thác Khối

0.01 $-10.43%

Giá CKB

41%

May mắn

1.5%

Pool Phí

1358CKB$17.58

Khối Thưởng

500 CKB

Thanh toán tối thiểu

Phí thanh toán do người khai thác chi trả

Pool Hashrate

416.04 TH/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu1024G
solo-ckb.2miners.com:6767
Hoạt động
4096G
solo-ckb.2miners.com:6868
Hoạt động
Hoa Kỳ1024G
us-solo-ckb.2miners.com:6767
Hoạt động
4096G
us-solo-ckb.2miners.com:6868
Hoạt động
Châu Á1024G
asia-solo-ckb.2miners.com:6767
Hoạt động
4096G
asia-solo-ckb.2miners.com:6868
Hoạt động

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây