Làm thế nào để bắt đầu mining Nervos SOLO

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu163.84T
solo-ckb.2miners.com:6767
Hoạt động
655.36T
solo-ckb.2miners.com:6868
Hoạt động
Hoa Kỳ163.84T
us-solo-ckb.2miners.com:6767
Hoạt động
655.36T
us-solo-ckb.2miners.com:6868
Hoạt động
Châu Á163.84T
asia-solo-ckb.2miners.com:6767
Hoạt động
655.36T
asia-solo-ckb.2miners.com:6868
Hoạt động
Theo mặc định hoặc nếu nghi ngờ share difficulty để chọn, hãy chọn cái thấp hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn share difficulty cao nếu bạn khai thác với hơn 500 GPU. Nếu bạn khai thác bằng Nicehash, bạn nên luôn chọn share difficulty cao. Share difficulty không ảnh hưởng đến phần thưởng thợ mỏ. Đọc thêm.

Bước 1 - Tạo một ví

Tạo địa chỉ CKB trên một trong những trao đổi tiền điện tử được hỗ trợ: Binance hoặc Gate.io.

Bước 2 - Cài đặt ASIC

Pool này hoạt động với ASIC Miners.

Cài đặt cho Goldshell CK5, Goldshell CK BOX II:

Protocol: stratum+tcp
URL: solo-ckb.2miners.com:6868
Username: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Cài đặt cho Toddminer C1:

Workername Mode: Custom
Workername: ASIC_ID
Pool: stratum+tcp://solo-ckb.2miners.com:6868
Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS
Location: all

Backup Pool: stratum+tcp://solo-ckb.2miners.com:6868
Backup Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS
Location: all

Cài đặt cho Antminer K5, Antminer K7:

Pool 1:
URL: stratum+tcp://solo-ckb.2miners.com:6868
Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Pool 2:
URL: stratum+tcp://us-solo-ckb.2miners.com:6868
Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Pool 3:
URL: stratum+tcp://asia-solo-ckb.2miners.com:6868
Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: ckb1qyqg03cnuc9054k2sugegt7906txd468g62qd2mf68

Hướng dẫn bằng video

Cho thuê giàn máy đào

Đây là pool làm việc với dịch vụ cho thuê dàn máy đào Miningrigrentals.com and Nicehash.com.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners SOLO CKB
Type: Eaglesong (CKB)
Pool Host: solo-ckb.2miners.com:6767
Workername (-u): YOUR_WALLET_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi Nicehash thoát khỏi bài kiểm tra pool với lỗi en. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ bởi Nicehash pool. Chỉ cần đi đến và tiến hành đặt hàng.

Custom pool name: 2Miners SOLO CKB
Algorithm: Eaglesong
Stratum hostname or IP: solo-ckb.2miners.com
Port: 6868
Username: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Cài đặt kết nối SSL cho người dùng có kinh nghiệm:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu163.84T
solo-ckb.2miners.com:16767
Hoạt động
655.36T
solo-ckb.2miners.com:16868
Hoạt động
Hoa Kỳ163.84T
us-solo-ckb.2miners.com:16767
Hoạt động
655.36T
us-solo-ckb.2miners.com:16868
Hoạt động
Châu Á163.84T
asia-solo-ckb.2miners.com:16767
Hoạt động
655.36T
asia-solo-ckb.2miners.com:16868
Hoạt động

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng cài đặt tiêu chuẩn

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ