0.00000

นักขุด ออนไลน์

1.10 PH/s

0.00000

พูล แฮชเรท

0.00000

ล่าสุด บล็อก

11007683

0.00000

การขุด บล็อก

0.00272 $-0.82%

0.00000

ราคา CKB

12%

0.00000

โชค

1.5%

0.00000

พูล ค่าธรรมเนียม

0.00000

บล็อก รางวัล

พูล แฮชเรท

1.10 PH/s

เลือกเซิร์ฟเวอร์การขุดของคุณ:

ภูมิภาคส่วนต่างของแชร์เซิร์ฟเวอร์สถานะ
ยุโรป163.84T
solo-ckb.2miners.com:6767
ใช้งาน
655.36T
solo-ckb.2miners.com:6868
ใช้งาน
สหรัฐอเมริกา163.84T
us-solo-ckb.2miners.com:6767
ใช้งาน
655.36T
us-solo-ckb.2miners.com:6868
ใช้งาน
เอเชีย163.84T
asia-solo-ckb.2miners.com:6767
ใช้งาน
655.36T
asia-solo-ckb.2miners.com:6868
ใช้งาน